Avís legal

Condicions generals d’ús del lloc web www.donantesdeovulos.es i www.donantsovuls.cat

1.Introducció i Dades Identificadores

El present document té la finalitat d’establir i regular les normes d’ús, així com la protecció de les dades dels llocs www.donantsovuls.cat i www.donantesdeovulos.es (d’ara en endavant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts, propietat d’Institut Marquès Obstetrícia i Ginecologia S.L.P (d’ara en endavant IM), a les que s’hi accedeix a través dels dominis www.donantsovuls.cat i www.donantesdeovulos.es i els seus subdominis.

L’ús d’aquest lloc web i les microsites associades constitueix un acord amb tots els Termes i Condicions que es relacionen a continuació:

Segons el que s’ha establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el titular del present Lloc és IM, amb domicili social a Barcelona, Avenida Diagonal, 662-664 i l’adreça de correu electrònic info@institutomarques.com, amb CIF número B-62187323, constituïda el dia 2 de febrer del 2000 amb escriptura atorgada davant el Notari Sr. Tomás Giménez Duart i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.740 Foli 10, Full nº B-215492 Inscripció 1ª.

Entenem inclosos en aquest lloc web totes les microsites associades als que es pugui accedir des del present lloc web, exceptuant aquelles microsites que expressament recullin unes c condicions d’ús pròpies, casos en les que seran aplicades aquestes.

Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús del servei del Lloc que IM posa a disposició dels usuaris d’Internet sense el perjuri que l’accés a alguns dels serveis pugui precisar l’acceptació d’unes condicions particulars.

La utilització del Lloc li atribueix la condició d’Usuari del mateix (d’ara en endavant “l’usuari”) qui es compromet a utilitzar els serveis respectant la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com en el que es disposa en aquest Avís Legal.

Degut a la dimensió internacional de IM, podria succeir que les condicions legals específiques d’accés als continguts fossin diferents en funció del país des d’on s’efectuï l’accés.

2.Propietat intel•lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del Lloc (metges, sons, textos, arxius, codis font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre, incloses les microsites que IM ha creat) sempre que no s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de IM o de terceres persones físiques o jurídiques a les que s’ha autoritzat pel seu ús i es troben sotmesos a la protecció prevista en la normativa sobre la Propietat Intel•lectual i Industrial Espanyola.

Si l’usuari observés o cregués que algun contingut utilitzat per IM pot vulnerar els drets d’autor li demanem que es posi en contacte anb l’Àrea de Processos, Qualitat i LOPD a través del e-mail: legal@institutomarques.com.

3.Àmbit del lloc. Responsabilitat de l’usuari

L’accés a aquest lloc i a les seves microsites associades és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc i les seves microsites per l’usuari només correran a càrrec seu. Entre d’altres, no són objecte de garantia per part d’IM: la infal•libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc i microsites associades, que la seva pròpia informació o la que passa a través d’ells estigui lliures de virus o elements lascius, etc.

4.Limitació de responsabilitats

Aquest lloc web i les microsites associades poden contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i el seu tractament. Aquetsa informació exclusivament es facilita amb una finalitat informativa i educativa, no constitueix un diagnòstic i no pretén substituir el consell o la visita mèdica o de qualsevol altre sanitari qualificat.

5.Modificacions i actualitzacions

IM es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que apareix a la Web i les seves microsites, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquests, així com les presents condicions d’ús.

6.Seguretat

El Lloc i les seves microsites associades utilitzen tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquest objectiu, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

Tot procés que pogués comportar la introducció de dades personals de nivell alt (salut, etc.) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https://…), de manera que cap tercer tingués accés a la informació transmesa via electrònica.

Let’s Encrypt® certifica que les dades que consten aquí han estat codificats o encriptats per garantir la seguretat i privacitat de l’internauta.

7.Tercer de confiança i codi de conducta

El prestador disposa de l’acreditació “web mèdica acreditada” que subscriu un codi de conducta específic i que no pot ser visualitzat, descarregat i/o imprès des del mateix.

8.Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el que no es disposi en el present Avís Legal en matèria d’interpretació, validesa i execució./p>

IM i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre competència jurisdiccional, es sotmeten als Jutjats i Tribuanls de la ciutat de Barcelona per qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb aquest lloc web o activitats desenvolupades en el mateix.

Vull donar